Во 2009 година, Светската здравствена организација, Регионална канцеларија за Европа започна со спроведување на активности со цел заштита на здравјето од климатските промени во 7 земји во СЗО Европскиот регион(Албанија, Казахстан, Киргистан, Руската Федерација, Таџикистан, Р.Македонија и Узбекистан), кои припаѓаат на четири различни геоклиматски зони, со меѓусебни разлики во однос на очекуваните влијанија по здравјето од климатските промени... Повеќе »
НАЈАВА
 • 21.07.2018

   

 • АКЦИОНЕН ПЛАН за превенирање на последиците од топлотните бранови врз населението во Република Македонија

  повеќе »

 • Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија

  повеќе »

 • Прирачник за здравствените работници. Поврзаност на климатските промени и инфективните заболувања во Република Македонија

  повеќе »

 • План за подготовка и одговор на здравствениот систем при вонредни/кризни состојби во Република Македонија

  повеќе »

 • Флаер за општи информации поврзани со климатските промени.

  повеќе »

 • Влијанието на климатските промени врз здравјето во Република Македонија.

  повеќе »


ЗДРАВСТВЕН АКЦИОНЕН ПЛАН

Здравствен акционен план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на луѓето во Република Македонија.

Активности по фази


Топлотни бранови за андроид »

Превземете ја апликацијата на вашиот Андроид телефон за следење на топлотни бранови според ГПС локцаија. Минимална верзија на андроид 3.0


Известувања и новости

Соопштение за најава на топлотен бран на 09.06.2010...
повеќе

Промоција на водичот „Здравствени акциони планови за топлотни бранови“...
повеќе